อบต.หนองขอน รับโอนย้าย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี  มีความประสงค์รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขอน อ.เมืองอุบล จ.อุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045 – 251 605 ในวันเวลารราชการ
*************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน คะแนนโหวต :