โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างรายคาบ

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา โดยเปิดรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ เท่านั้น ส่งเอกสารการสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  เลขที่ 405 ถ.คลังอาวุธ  ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี  34000  ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 พฤษภาคม  2565  อบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์หมายเลข 045 – 319 672 
************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯคะแนนโหวต :