วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง งานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา  ค่าตอบแทน เดือนละ 13,300 บาทต่อเดือน  ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี   ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่  งานทรัพยากรบุคคล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อาคารกาญจนาภิเษก  ชั้น 2  ในวันเวลาราชการ  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม  2565  โทรศัพท์หมายเลข  045-255709 ต่อ 155
***********
กรกช  ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  คะแนนโหวต :