วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ

   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง 
งานประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา  
งานวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา  
งานจัดการงานทั่วไป  1 อัตรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กันยายน  2565  ในวันเวลาราชการ     โทรศัพท์ 045 – 255709 ต่อ 155  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bcnsp.ac.th    หัวข้อรับสมัครงาน 
**************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar