โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตร

  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  รับสมัครลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา  รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น  สอบถามรายละเอียดและส่งเอกสารการสมัครได้ที่  งานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เลขที่ 405  ถ.คลังอาวุธ  ต.ขามใหญ่  อ.เมืองอุบล จ.อุบลราชธานี  34000  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  9  กันยายน   2565  โทรศัพท์ 045-319 672
************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  คะแนนโหวต :