รพ.มะเร็งอุบลฯ รับสมัคร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  1 อัตรา  รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ส่งเอกสารสมัครได้ที่  งานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เลขที่ 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่. อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000  ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 9  กันยายน   2565    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์  045 – 319 672  
************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  คะแนนโหวต :