องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว รับสมัครพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ภารโรง  จำนวน 1 อัตรา    ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ 17 – 26 สิงหาคม  2565  โทรศัพท์  045 – 840 492 / 093 323 9356
**************
กรกช  ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  



คะแนนโหวต :