เทศบาลตำบลขามใหญ่  รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา

เทศบาลตำบลขามใหญ่  รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา
เทศบาลตำบลขามใหญ่  รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 15 อัตรา ดังนี้  
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  1อัตรา  // ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา // ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา // ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1 อัตรา // ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ 1 อัตรา // ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา  //   ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา // ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา // ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ  1 อัตรา  // ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก 4 อัตรา 
  สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่  สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  โทร. 045 – 905 240 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม  2565 
*************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงานคะแนนโหวต :