วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัคร จ้างเหมาบริการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัคร จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง งานด้านบริการส่งเสริมการศึกษาและวิชาชีพ 1 อัตรา  ตำแหน่ง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา  ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่  งานบริหารทรัพยากรบุคคล  ฝ่ายบริหารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 5 สิงหาคม  2565  โทรศัพท์ 045-255 709 ต่อ 155 
**************  
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  คะแนนโหวต :