เทศบาลตำบลบุ่งไหม  รับสมัครพนักงาน

เทศบาลตำบลบุ่งไหม  รับสมัครพนักงาน
เทศบาลตำบลบุ่งไหม  รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  1 อัตรา  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  1 อัตรา  
พนักงานจ้างทั่วไป  ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา   ตำแหน่งพนักงานช่วยชีวิตคน 1 อัตรา  ตำแหน่ง  คนงานทั่วไป 1 อัตรา  
ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบุ่งไหม  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 สิงหาคม   2565  โทรศัพท์  045 – 953 384 
**************
กรกช  ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงานคะแนนโหวต :