โรงพยาบาลตระการพืชผล  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) หลายตำแหน่ง

โรงพยาบาลตระการพืชผล  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) หลายตำแหน่ง  ดังนี้ 
ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 540 บาท 
ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค กลุ่มงานรังสีวิทยา  จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท 
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มงานการพยาบาล จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท 
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน 7 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท 
ตำแหน่ง พนักงานบริการ กลุ่มงานการพยาบาล  จำนวน 5 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 320 บาท  
     รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน  2565  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลตระการพืชผล อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  โทรศัพท์ 045 – 481012 , 045 – 481777 ต่อ 2401 , 2402 และ 2404
************
กรกช   ภูมี สวท.อุบลฯ
รายงาน


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar