โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  รับสมัคร เจ้าพนักงานธุรการ

  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  รับสมัคร ลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา  รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น ส่งเอกสารสมัครได้ที่  งานทรัพยากรบุคคล  โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เลขที่ 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่. อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24  มิถุนายน  25685  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 045 – 319 672  
*************
กรกช  ภูมี สวท.อุบลฯ
รายงาน  17 มิ.ย.65  คะแนนโหวต :