เขื่อนสิรินธร ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม กว่า 2 ล้านตัว ลงสู่แม่น้ำมูล

กฟผ.เขื่อนสิรินธร จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน กว่า 2 ล้านตัว ลงสู่แม่น้ำมูลเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ส่งเสริมอาชีพประมงแก่ชุมชน 
    (7 ธันวาคม 2566)  นายอาทิตย์  พรคุณา  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร  เปิดเผยว่า  กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จากศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิรินธร จำนวน 2,500,000 ตัว ลงแม่น้ำมูล เพื่อเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ำ อนุรักษ์รักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพประมงพื้นบ้านของชุมชนให้มีรายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยดำเนินการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามจำนวน 2 จุด ได้แก่   จุดแรกที่บริเวณท่าน้ำตลาดใหญ่ ริมฝั่งแม่น้ำมูล เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี และจุดที่สอง ที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูลท่าน้ำวัดบ้านหนองเบ็น ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  การปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามครั้งนี้  มีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน  ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก 
****************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  7 ธ.ค.66  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar