ชมรมนิด้าอุบลราชธานี  ร่วมใจกันปลูกต้นราชพฤกษ์  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ชมรมนิด้าอุบลราชธานี  ร่วมใจกันปลูกต้นราชพฤกษ์  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
    (7ธ.ค.66)  ที่ปรึกษาชมรมนิด้าอุบลราชธานี นายประสงค์  จันจำปา  และดร.สวาท  สุทธิอาคาร  พร้อมด้วยสมาชิกชมรมนิด้าอุบลราชธานี และข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชานี   ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์  ณ บริเวณด้านหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี  
     เนื่องจากวันที่ 24 ธันวาคม 2566 เป็นวันครบรอบการก่อตั้งและดำเนินงานของสมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ปีที่ 42  และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า เป็นสถาบันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงก่อตั้งมีต้นราชพฤกษ์เป็นต้นไม้ประจำสถาบัน ดังนั้นนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบันของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า จึงได้ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ขึ้นมาด้วยการปลูกต้นราชพฤกษ์ทั้งแผ่นดิน เป้าหมายทั่วประเทศจำนวน  99,999 ต้น  
**************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar