รายการ "เบิ่งแยง แปงเมือง กับผู้ว่าฯ อุบลฯ คนบ้านๆ" สวท.อุบลฯ ผู้ว่าฯช่วยชาวบ้านจริง ชาวบ้านดีใจ

นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลฯ สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา ที่อยู่อาศัย แก่ประชาชน หลังรับแจ้งผ่านรายการ "เบิ่งแยง แปงเมือง กับผู้ว่าฯ อุบลฯ คนบ้านๆ"
   วันนี้ (6 ธันวาคม 2666)    นายศุภศิษย์   กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินรายการ "เบิ่งแยง แปงเมือง กับผู้ว่าฯ อุบลฯ คนบ้านๆ" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี หรือ สวท.อุบลราชธานี  สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์  ปรากฏว่าคุณยายรจนา วงษาสันต์ เป็นผู้พิการทางสายตา อยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ 6 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์เข้าร่วมรายการ แจ้งปัญหาความเดือดร้อนต่อผู้ว่าราชการ จ.อุบลฯ ว่า  บ้านของตนหลังคารั่วซึม  อยากให้ผู้ว่าราชการ จ.อุบลฯ ได้ช่วยเหลือ  
   ดังนั้น นายศุภศิษย์   กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ผู้ว่าอุบลคนบ้านๆ  ได้มอบหมายให้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง และผู้นำชุมชน แก้ไขปัญหาหลังคาบ้านรั่วซึมให้กับคุณยายรจนา  
     ในเบื้องต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาโดย  เสนอปรับปรุงสภาพบ้านคนพิการ 60,000 บาท แยกเป็น  ปรับปรุงสภาพตัวบ้าน 40,000 บาท จากเงินช่วยเหลือผู้พิการ  ปรับปรุงสภาพห้องน้ำ 20,000 บาทจากเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ   เงินสงเคราะห์ครอบครัวคนพิการ จำนวน 3,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชีของผู้ร้อง  เงินกู้คนพิการ หากผู้ร้องมีความประสงค์จะขอกู้จำนวนไม่เกิน30,000 บาท  ประสานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลเป็นระยะ  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้งสนับสนุนให้การช่วยเหลือด้านรถพยาบาลเพื่อรับส่งผู้ร้องไปยังสถานพยาบาล กรณีเจ็บป่วย และดำเนินการรับผิดชอบในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยจากงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี  จากการลงพื้นที่ช่วยเหลือติดตามแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่เดือดร้อนอย่างรวดเร็วครั้งนี้ ทำให้ คุณยายรจนา วงษาสันต์ และครอบครัว ดีใจเป็นอย่างมากและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้ดำเนินการช่วยเหลือ   โดยคาดว่าจะได้รับงบประมาณซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในช่วงเดือนมกราคม 2567
     สำหรับรายการ "เบิ่งแยง แปงเมือง กับผู้ว่าฯ อุบลฯ คนบ้านๆ" ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.อุบลราชธานี หรือ สวท.อุบลราชธานี FM.98.5  เมกกะเฮิร์ต  AM.1341 กิโลเฮิร์ต แฟนเพจ สวท.อุบลราชธานี // สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.อุบลราชธานี เครือข่ายหอกระจายข่าว  เป็นประจำทุกเช้าวันพุธ เวลา 06.10 – 07.00 น. ดำเนินรายการโดยนายศุภศิษย์  กอเจริญยศ  ผู้ว่าราชการ จ.อุบลราชานี เปิดโอกาสให้ประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นแจ้งความเดือดร้อนเพื่อขอรับการช่วยเหลือ ที่โทรศัพท์หมายเลข 045-281164 และ 045-281158  
**************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  6 ธ.ค.66  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar