นายอนุชา  นาคาศัย รมช.เกษตร ปฏิบัติราชการที่อุบลราชธานี

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้  จ.อุบลฯ พบว่า ต้องพัฒนาปรับปรุงในหลายด้านเพื่อให้สามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุน สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน   

    ( 6 ธ.ค.66)   นายอนุชา  นาคาศัย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเดินมาเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้  ต.คำเจริญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานอุบลราชธานี ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้  เกิดตะกอนเป็นจำนวนมากเพราะก่อสร้างมาเป็นระยะนาน ส่งผลให้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร ไม่พียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เสนอแผนงาน 
ทั้งปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ  ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นเพิ่มระดับกักเก็บ  ปรับปรุงถนนลาดยาง และปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมอาคารประกอบ งบประมาณรวมกว่า 184 ล้านบาท   
   จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงานเกษตรแฟร์ 160 ปี ตระการพืชผล  ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองขุหลุ ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล   มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งด้านความรู้และการสร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร  กระตุ้นเศรษฐกิจให้ประชาชนมีรายได้และเกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเกษตรมีพื้นที่  ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าการเกษตรและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชนในท้องถิ่น มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การประกวดโค-กระบือสวยงาม มหกรรมคลินิกเกษตรหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน  
**********************  
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  6 ธ.ค.66  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar