กฟผ.เขื่อนสิรินธร นำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้งาน เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้องเพลิง รักษาสิ่งแวดล้อม  

กฟผ.เขื่อนสิรินธร นำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้งาน เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้องเพลิง รักษาสิ่งแวดล้อม     
       จากปัญหาภาวะโลกร้อน  การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นปัญหาส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปทั่วโลก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โดยกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร  ได้นำร่องด้วยการนำยานยนต์ไฟฟ้า เช่น รถมินิบัส  รถจักรยานยนต์ และเรือ  มาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งให้บริการแก่ประชาชนรอบกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร  ซึ่งนายอาทิตย์   พรคุณา  หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร  กล่าวว่า  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ในฐานะหน่วยงานภาครัฐได้นำยานยนต์ไฟฟ้ามาใช้งานครั้งนี้  เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้องเพลิง รักษาสิ่งแวดล้อม  โดยในปี ค.ศ.2050 ต้องบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน  และในปี ค.ศ.2065 ตั้งเป้าหมายไว้ว่าก๊าซเรือนกระจกต้องเป็นศูนย์ ซึ่งเจ้าหน้าที่เขื่อนสิรินธร  ได้สัมผัสและใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าชนิดต่างๆ จริงด้วยตัวเอง  จะได้ทราบถึงประสิทธิภาพการทำงานของยานยนต์ไฟฟ้า ที่ช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
 
        การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ยังได้สร้างสถานีชาร์จรถไฟฟ้า ภายในพื้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ จำนวนกว่า 150 สถานี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ส่วนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จะมีสถานีชาร์จรถไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง คือ ภายในกองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร และอีกแห่งอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน พีที.อำเภอวารินชำราบ ผุ้ที่มีรถยนต์ไฟฟ้าสามารถเข้ารับบริการชาร์จไฟฟ้าได้  
   
      สำหรับรถจักรยานยนต์  เจ้าหน้าที่นำมาใช้งานภายในเขื่อนสิรินธร  ส่วนรถมินิบัสไฟฟ้า เขื่อนสิรินธร ได้นำมาใช้ในการรับ-ส่งนักเรียน ชุมชนรอบเขื่อนสิรินธรในการเดินทางมาศึกษาดูงาน เขื่อนสิรินธร  รวมทั้งสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคมของหน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง  รวมทั้ง เรือไฟฟ้า หรือ EV โบ้ท ก็นำมาใช้เพื่อรองรับการศึกษาดูงานจากภาคส่วนต่างๆ  เช่นกัน 
****************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ 
รายงาน  20 พ.ย.66
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag