เกษตร จ.อุบลฯเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  เชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ
   ( 20 พ.ย.66)  นายถิรพุทธิ์   คานทอง  เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร   โดยเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ 2 ทาง คือ แจ้งกับเจ้าหน้าที่ และดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ e-Form ทางเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th รวมถึงสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook ได้ทั้งระบบ iOS และ Android
   วัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร นั้น เพื่อจัดทำข้อมูลการเกษตรให้ถูกต้องตรงตามความจริง และเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ นำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการเกษตร กำหนดนโยบาย การจัดการด้านการผลิตการตลาด การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมาย   ซึ่งผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้ว จะได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิขอรับการสนับสนุน ช่วยเหลือ หรือรับบริการต่างๆ จากภาครัฐ 
    จึงขอเชิญชวนเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรใกล้บ้านทุกแห่ง  
*****************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  20 พ.ย.66  
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag