เกษตร จ.อุบลฯ เชิญชวนเกษตรกร ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนนาปรัง

เกษตร จ.อุบลฯ เชิญชวนเกษตรกร ปลูกพืชใช้น้ำน้อยทดแทนนาปรัง สร้างรายได้ในครัวเรือน 
      นายถิรพุทธิ์ คานทอง  เกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า  ในช่วงเดือนธันวาคม ถึง เมษายน  ขอเชิญชวนเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย ใช้น้ำน้อยกว่าข้าว 30 – 70 เปอร์เซ็นต์  ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่ปลูก  ขณะที่การปลูกพืชในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง พฤศจิกายน  เป็นการปลูกพืชตามฤดูกาล  ข้าวนาปี นาน้ำฝนและนาชลประทาน  ใช้น้ำเพาะปลูกประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่  
       สำหรับสาเหตุที่ต้องปลูกพืชใช้น้ำน้อย นั้น เพราะจะเป็นการบริหารจัดการพื้นที่นาอย่างมีประสิทธิภาพ  เกษตรกรสามารถปลูกข้าว 1 รอบ และปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปี  ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ในการสูบน้ำทำนา  สร้างรายได้มากกว่าปลูกข้าวนาปีและนาปรัง  ลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่แห้งแล้ง  โดยพืชที่ใช้น้ำน้อยควรปลูกในช่วงฤดูแล้งมีหลากหลาย เช่น  คะน้า  เห็ดฟาง ผักกวางตุ้ง  ถั่วเขียวผิวมัน  ถั่วฝักยาว  มะระจีน  แตงกวา  พริก   ข้าวโพดเลี้ยวสัตว์  มันเทศ  
       เกษตรกรที่สนใจอยากทราบข้อมูลการปลูกพืชใช้น้ำน้อย ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ ติดต่อสอบถามได้ที่  สำนักงานเกษตรใกล้บ้านทุกแห่ง  
***************
กรกช    ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน   19 พ.ย.66  
 


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag