มท.4 ขอให้ พช.อุบลฯ ขับเคลื่อน นโยบาย Soft Power ของรัฐบาล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอให้สำนักงานพัฒนาชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี  ขับเคลื่อน นโยบาย Soft Power ของรัฐบาล ส่งเสริมกิจกรรม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส
วันนี้ (18พ.ย.66) นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ ห้องประชุมค้ำคูณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  โดยเน้นย้ำการขับเคลื่อน นโยบาย Soft Power ของรัฐบาล มุ่งให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ส่งเสริมกิจกรรม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ให้กับประชาชน และมุ่งเน้นให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นความหวังของประชาชน สร้างความผาสุข บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน อย่างเต็มความสามารถ
    นอกจากนี้ ขอให้ดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การตลาด การจำหน่าย และการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีวิสัยทัศน์ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน บนฐานของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
**************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  18 พ.ย.66  


image รูปภาพ
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag