อุบลฯ ช่วยเหลือแรงงานที่กลับจากอิสราเอล โดยกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานเป็นเงินกว่า 8 แสนบาท  

ขณะนี้มีแรงงานชาวอุบลฯ ที่กลับมาจากอิสราเอล ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ  เป็นเงินกว่า 8 แสนบาท        
    ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลจังหวัดอุบลราชธานี   รายงานว่า จังหวัดอุบลราชธานี มีแรงงานไปทำงานที่อิสราเอล ทั้งสิ้น 719  คน   ขณะนี้เดินทางกลับประเทศไทยแล้ว 263 คน  โดยเดินทางกลับจังหวัดอุบลราชธานี  196 คน  และเดินทางถึงประเทศไทยแล้ว 67 คน   ยังไม่เดินทางกลับประเทศไทยรอดูสถานการณ์ 418 คน   อยู่ระหว่างการติดตาม 21 ไม่สามารถติดต่อได้ 15 คน      
     สำหรับผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนา ทางจังหวัดฯได้ดำเนินการช่วยเหลือติดตามสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้แรงงาน ทั้งหมด 257 คน  แยกเป็นติดตามเงินค่าจ้างค้างจ่ายและเงินชดเชยกรณีถูกเลิกจ้าง หรือ ปิซูอิม 35 คน  ติดตามค่าตั๋วเครื่องบิน  63 คน  และการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์ กองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานที่ต่างประเทศ  159 คน ซึ่งในกรณีนี้ได้มีการวินิจฉัยสั่งจ่ายโดยกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ  54 คน เป็นเงิน 810,000 บาท  
      ทั้งนี้ ทางจังหวัดอุบล ฯ พร้อมที่จะช่วยเหลือในทุกด้านตามนโยบายรัฐบาล  ติดต่อได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล จังหวัดอุบลราชธานี บริเวณชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี   โทร 045-344 632 – 3 
*******************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  17 พ.ย.66  
 


image รูปภาพ
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag