จ.อุบลฯ เสริมสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์ กับแขวงสาละวัน สปป.ลาว

จ.อุบลฯ เสริมสร้างความร่วมมือ และความสัมพันธ์ กับแขวงสาละวัน สปป.ลาว ให้สอดรับนโยบายรัฐบาลของทั้งสองประเทศ  
    ( 16 พ.ย.66) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางเข้าร่วมหารือข้อราชการ ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย และแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดย ดร.ดาววง พอนแก้ว เจ้าแขวงสาละวัน  ที่ห้องประชุมเมืองละคอนเพ็ง แขวงแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
การประชุมในครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความเข้าใจในระดับพื้นที่ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่าย ได้หารือ ทบทวนการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สานต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาให้บังเกิดผล ร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้งร่วมกันกำหนดแผนงาน แผนปฏิบัติการ รองรับนโยบายรัฐบาลไทย - ลาว ให้ชัดเจน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า  จังหวัดอุบลราชธานี มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างสรรค์ ความเข้าใจดำเนินการกระชับความสัมพันธ์ของประชาชนไทย -ลาว ให้มีความแน่นแฟ้น เพื่อความเจริญก้าวหน้าและสันติสุขยั่งยืน ตระหนักถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกันและการพึ่งพาอาศัยกัน ระหว่างประชาชนตามชายแดนของทั้งสองประเทศ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีจะนำข้อมูลกลับมาหารือกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป
************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  17 พ.ย.66  


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag