ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี  เตรียมแถลงข่าวมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล 

ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี  เตรียมแถลงข่าวมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล 
      พันจ่าโทเสถียร   สายกันดก  ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี  กำหนดแถลงข่าว มาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลและโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2566/67 ในวันที่ 24 พ.ย.2566  เวลา 09.00 – 10.00 น.  ณ  บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุบลราชธานี  เลขที่ 420 ถนนชยางกูร  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี  
*************
กรกช  ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน    
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar