สสจ.อุบลฯ เตรียม Kick off  safety  tourist  นักท่องเที่ยวปลอดภัย  


   นายธานินทร์   ไชยานุกูล  นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ) ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  เปิดเผยว่า  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดให้ประเด็น  safety  tourist  นักท่องเที่ยวปลอดภัย  เป็นหนึ่งใน 24 นโยบาย  3 ปีแห่งโอกาสพัฒนาสาธารณสุขอุบลราชธานี  โดยได้กำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดอุบลราชธานี 3 เส้นทาง  ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอ  
    ดังนั้น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี  จึงกำหนดจัดกิจกรรม Kick off  safety  tourist  นักท่องเที่ยวปลอดภัย  ในวันที่ 29 พ.ย.2566  ณ  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อำเภอโขงเจียม  จังหวัดอุบลราชธานี  เวลา 09.00 – 12.00 น.  มีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น  การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน  พิธีเปิดกิจกรรม Kick off  safety  tourist  นักท่องเที่ยวปลอดภัย  การมอบธงรณรงค์ safety  tourist  นักท่องเที่ยวปลอดภัย  ให้ตัวแทนทั้ง 25 อำเภอ   การซ้อมแผนเผชิญเหตุช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และการแถลงข่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว 
**************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar