อุบลฯ  เตรียมสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


จ.อุบลฯ เตรียมสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระสารีริกธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า  ประเทศไทยได้ประสานความร่วมมือกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดีย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระสารีริกธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดียมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ประเทศไทย   ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 72 พรรษา ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสักการะ เสริมสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสาธารณรัฐอินเดีย ประเทศไทย และราชอาณาจักรกัมพูชา ผ่านมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 ถึงมกราคม 2567 ถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมธรรมยาตรา จากมหานทีคงคา สู่ลุ่มน้ำโขง หลังเสร็จกิจกรรมในประเทศไทยแล้ว จะมีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระสารีริกธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ไปยังราชอาณาจักรกัมพูชาต่อไป
       สำหรับจังหวัดอุบลราชธานีได้คัดเลือกพระอุโบสถวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระสารีริกธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย รวมระยะเวลา 7 วัน โดยจะได้พิจารณาวันเวลาในการประดิษฐานให้ประชาชนได้ร่วมสักการะในโอกาสต่อไป

**************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  15 พ.ย.66
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar