จังหวัดอุบลราชธานี โดยโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 


    โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 1,340 รายการ 
    กำหนดการขายทอดตลาด ในวันที่ 6 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ลานจอดรถ หน่วยยานพาหนะ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
    ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ในเวลาราชการ ทุกวันจนถึงวันขายทอดตลาด หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-319200 ต่อ 1150,1176 

ทัชวรรณ นรเจริญ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน / 2 ตุลาคม 2566


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar