กรมทางหลวง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด


    แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์สำนักงานชำรุด จำนวน 9 รายการ
    กำหนดการขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 ณ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 โดยลงทะเบียนเวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มประมูลสู้ราคาด้วยปากเปล่า ในเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
    ผู้สนใจติดต่อขอดูสภาพสิ่งของที่จะขายได้ ณ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-315931-2 ในวันและเวลาราชการ
ทัชวรรณ นรเจริญ / ทีมข่าว สวท.อุบลราชธานี สปข. 2 รายงาน / 2 ตุลาคม 2566
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar