โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  รับสมัคร นายแพทย์ 1 อัตรา

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่ง  นายแพทย์ 1 อัตรา    รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น  ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เลขที่ 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี  34000  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  1 ถึง 8 ธ.ค.  2566   โทรศัพท์หมายเลข 045 – 319 672 
****************
กรกช   ภูมี  สวท.อุบลฯ
รายงาน  1 ธ.ค.66 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar