โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  รับสมัครลูกจ้างรายคาบ 2 อัตรา

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี  รับสมัครลูกจ้างรายคาบ 2 อัตรา  ได้แก่  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานรังสีรักษา 1  อัตรา  และ  นักวิชาการสาธารณสุข  กลุ่มงานเคมีบำบัด 1 อัตรา   
   รับสมัครทางไปรษณีย์เท่านั้น  ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ที่ งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เลขที่ 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลฯ จ.อุบลราชธานี  34000  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  28 พฤศจิกายน  2566   โทรศัพท์หมายเลข 045 – 319 672 
*************
กรกช   ภูมี สวท.อุบลฯ
รายงาน  


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar